Aktualności

Podziękowania

Autor: ks. Łukasz Żuk

Nie byłoby tej pielgrzymki, gdyby nie ludzie, którzy nam służyli.

Podziękowania

Dlatego, kiedy wróciliśmy do swoich domów, kiedy pierwsze emocje już opadły, to teraz jest dobry czas, aby jeszcze raz wszystkim podziękować. Jestem przekonany, że pielgrzymowanie każdemu przyniosło ogromne owoce i przeżycia duchowe oraz niezapomniane chwile, które tak naprawdę trudno jest wyrazić za pomocą słowa pisanego.

Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, za to że postawił nas wszystkich na wspólnej drodze pątniczego szlaku.

Wyrazy podziękowania kieruję w stronę ks. abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, za wsparcie, pasterskie błogosławieństwo oraz wspólne pielgrzymowanie podczas dwóch ostatnich dni.  Dziękuję ks. bp.  Henrykowi Ciereszce, który był razem z nami. Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa grodzieńskiego oraz ks. bp. Gintarasa, Metropolity Wileńskiego.

Dziękuję wszystkim kapłanom: ks. Pawłowi Bezlapowiczowi – kierownikowi grupy białoruskiej, ks. Piotrowi Buśce, ks. Adamowi Szotowi, ks. Karolowi Godlewskiemu, ks. Radosławowi Backielowi, ks. Andrzejowi Tałałajowi, ks. Czesławowi Pachałce, ks. Jackowi Raszkowskiemu, ks. Mateuszowi Trochimowi, ks. Piotrowi Szmigielskiemu, ks. Adrianowi Karwowskiemu i ks. Dominikowi Budzickiemu.

Dziękujemy klerykom, siostrom zakonnym – za trud i pomoc w programie duchowym na szlaku.

Nade wszystko dziękuję Służbie Medycznej. A więc: lek. Małgorzacie Targońskiej, Barbarze Kruszewskiej, Dariuszowi Kruszewskiemu, Beacie Murzie, Małgorzacie Żuk i al. Danielowi Truskolaskiemu.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję w stronę Służby Kwatermistrzowskiej, w której skład wchodzili: ks. Karol Godlewski, al. Maciej Radziszewski i al. Jakub Taudul.

Wyrazy podziękowania kieruję w stronę Sklepiku Pielgrzymkowego: Stanisławowi Kulikowskiemu, Beacie Surmacewicz i Magdalenie Roguckiej.

Dziękuję Kuchni Polowej, za trud w przygotowaniu codziennie ciepłego posiłku. Podziękowania kieruję szczególnie w kierunku Barbary Mariańskiej, która przewodziła pozostałej reszcie załogi, w skład której wchodzą: Katarzyna Olejnik, Anna Kulikowska i Jerzy Bruzgo.

Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę Służby Porządkowej, bez której z pewnością nie czulibyśmy się tak bezpiecznie.  Bóg zapłać dla Antoniego Budzickiego i Leszka Nosorowskiego, za siłę i cierpliwość w rozładowywaniu naszych bagaży oraz Mariuszowi Szczesikowi za wszelką pomoc w transporcie pielgrzymów.

Szczególnie podziękowania kieruję w stronę al. Michała Cylwika za profesjonalnie wykonywane zdjęcia podczas codziennej wędrówki. .

Wszystkim Pielgrzymom za dar wspólnego pielgrzymowania, bo przecież bez Was nasza praca nie miałaby sensu. Szczególnie dziękuję osobom, które troszczyły się i włożyły wiele starań w przygotowaniu nagłośnienia oraz dbały o zaplecze techniczne: Jerzemu Bruzgo i Leszkowi Nosorowskiemu.

Idąc z Białegostoku do Wilna zatrzymywaliśmy się w większych i mniejszych kościołach.

Dziękuję księżom proboszczom, wikariuszom i parafianom za przygotowywane posiłki.

Dziękuję tym wszystkim ludziom w Polsce, na Białorusi i Litwie, którzy przed nami otwierali swoje drzwi, nie żałując niczego, dzieląc się wszystkim co posiadają. Dziękuję również dyrektorom szkół, w których mogliśmy zatrzymać się i zregenerować siły do dalszej wędrówki.

Podziękowania kieruję w stronę ks. Pawła – kierownika grupy grodzieńskiej oraz ks. Antoniemu Gremzie za poświęcony czas i trud w przygotowanie potrzebnych formalności.

Dziękuję Konsulowi Generalnemu Białorusi w Polsce. Jestem wdzięczny Policji, Urzędowi Celnemu, Strażnikom Celnym i pogranicznikom za cierpliwość i bezkonfliktową współpracę.

Podziękowania kieruję do naszego niezawodnego Biura Pielgrzymkowego: Michałowi Roguckiemu, Magdzie Roguckiej.

Dziękuję osobom u źródła, które wydają pozwolenia i koordynują prace z tym związane, a w szczególności  panu wiceprezydentowi Rafałowi Rudnickiemu - za otwartość i życzliwość.

Wszystkim instytucjom i placówkom, które zgodziły się na rozwieszenie plakatów pielgrzymkowych w swoich budynkach.

W sposób szczególny dziękuję naszym darczyńcom, których loga możemy zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Drodzy Pielgrzymi!

Pielgrzymka to nie tylko czas, który odnosi się do tych dziewięciu dni. Idziemy dalej, już myślimy o XXVIII Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymce do Wilna. Jestem przekonany, że wielu z nas zachęci swoich najbliższych. I nie boimy się tego, że znowu może być nas więcej. Jesteśmy na to przygotowani. Zachęcam do dawania świadectwa. Piszcie do nas o swoich przeżyciach i refleksjach, będziemy wasze świadectwa umieszczać na naszej stronie internetowej.

Zapewniam o pamięci modlitewnej.

ks. Łukasz Żuk – kierownik


facebook